+48 570 099 777
biuro@exparto.pl
  • exparto - baner-agro
  • slider exparto czesci do maszyn

WITAJ w EXPARTO!

JAKOŚĆ

Witryna internetowa finansowanana w ramach projektu

Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”